.dobréWEBOVKY

Internetové prezentace na míru

Nabízíme Vám vytvoření webových stránek, a nejen to..

Našim zákazníkům poskytujeme také odborné poradenství v oblasti optimalizace pro vyhledávače, aby si sami dokázali v budoucnu provést alespoň základní optimalizaci svých stránek, v případě vlastních zásahů do obsahu.

Registrace webových stránek provádíme do kvalitních oborových a firemních katalogů, a několika málo vybraných obecných katalogů, do kterých má registrace ještě alespoň minimální smysl. Při budování zpětných odkazů upřednostňujeme kvalitu před kvantitou!

 • Tvoříme dobře optimalizované webové stránky na míru
 • Stránky bez administrace (Verze pro stránky které nejsou často aktualizovány)
 • Stránky s administrací (Verze vhodná pro stránky které jsou často aktualizovány, možnost vlastní editace)
 • Responzivní design stránek (Vhodné pro zobrazování v mobilních zařízeních. Telefony, tablety apod.)
 • Redesign již existujících www stránek (Nový vzhled, případně překódování HTML a CSS)
 • Tvorba mikro stránek (Malorozsahové stránky na podporu primárních stránek)
 • Optimalizace pro vyhledávače (Dobré SEO = dobré pozice)
 • Analýza zdrojového kódu stránek
 • Kódování šablon v HTML5 a CSS2.1 / CSS3
 • Registrace do oborových a regionálních katalogů a vyhledávačů
 • Správa a aktualizace stránek
 • Copywriting (Vytvoříme texty/obsah pro námi zhotovené stránky)
 • Vytvoříme logotypy, letáky a vizitky

! Naše webová řešení dodáváme jen a pouze koncovým zákazníkům. Ve výjimečných případech je spolupráce s třetími stranami možná.